Regler


Som elev på denne tur skal man selvfølgelig overholde de gældende regler på destinationen. Derudover har vi fra skolens side også nogle regler, der skal overholdes:

Stoffer og alkohol er strengt forbudt! Bliver en elev taget i at drikke alkohol eller tage nogen form for euforiserende stoffer, sendes vedkommende hjem! På forældrenes regning! Udover eleven skal forældrene også betale for en lærer, som skal følge eleven hjem OG denne lærer skal tilbage igen. Alt sammen på forældrenes regning.

Derudover gælder almindelige regler fra hverdagen selvfølgelig. Man skal følge anvisningerne fra lærerne osv.